Hero4
Hero4

Een vraag over het dossier

Als je bij Reinier van Arkel in behandeling komt, krijg je een persoonlijk dossier.

Cliënten

Dossier

Dit dossier, het elektronisch cliëntendossier (ECD), bevat gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede zorgverlening. Zoals je verhaal, je behandelplan en aantekeningen van gesprekken. Maar ook verwijsbrieven, ontslagbrieven, overdrachtformulieren en onderzoeksresultaten maken deel uit van je dossier. Het dossier is opgeslagen in een beveiligd computersysteem.