Hero56
Hero56

Familie- en betrokkenenraad

Bij Reinier van Arkel hebben we een familie- en betrokkenenraad (FBR) die er is voor familie en naasten zoals de Cliëntenraad er is voor cliënten. Familie en naasten kunnen bij de FBR terecht voor vragen, ondersteuning en klachten. 

Cliënten

De FBR zorgt voor de belangen van familie/naasten en wil dat de behandeling vorm krijgt in samenspraak met cliënt, met familie/naasten en behandelaar. In gesprekken zijn de aanwezigen gelijkwaardig en levert iedere partij zijn aandeel.

Als cliënt weet jij meestal het beste wat er met je aan de hand is en wat je nodig hebt. De familie en naasten kennen jou meestal goed en kunnen in het gesprek met je meedenken. De behandelaar heeft kennis op het gebied van psychische aandoeningen. Jij blijft wel bepalend wat er werkelijk in de behandeling gebeurt, je houdt, voor zover mogelijk, steeds de regie.

Deze werkwijze helpt familie en naasten om met jouw herstel mee te groeien, jullie snappen elkaar dan beter en kunnen rekening houden met elkaar. Dat maakt het leven met elkaar voor iedereen een stuk makkelijker.

meer informatie over en voor familie en naasten