Hero76
Hero76

Wat zijn je rechten?

Als cliënt van Reinier van Arkel heb je bepaalde rechten. Die rechten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de Wet verplichte ggz (Wvggz). De WGBO omvat de algemene patiëntenrechten en de Wvggz de rechten (en de beperkingen daarvan) als je gedwongen bent opgenomen.

Cliënten

Hulpverleningsrelatie

Wanneer je contact hebt met een hulpverlener, ontstaat een hulpverleningsrelatie, die gebonden is aan regels. De hulpverlener belooft een ‘goed hulpverlener’ te zijn en zorgvuldig met informatie om te gaan. De patiënt belooft de hulpverlener zo goed mogelijk te informeren en zich in te spannen de gemaakte afspraken na te komen.