Hero69
Hero69

Cursussen en hulpmiddelen voor familie

Een overzicht van cursussen en hulpmiddelen die beschikbaar zijn om familie en naastbetrokkenen te ondersteunen.

Familie en naasten

Als familie heb je vaak veel vragen. Direct contact van zorgverleners met familie is van groot belang. De zorgverleners kunnen informatie geven over de aandoening en hoe om te gaan met de cliënt.
Daarnaast zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Zelfhulpcursus betrokken omgeving
  Deze online cursus is voor naastbetrokkenen en gratis te volgen via mijn Reinier. Als naaste van iemand met psychische klachten wordt er veel van je gevraagd. In deze training krijg je tips en trucs om anders om te gaan met de situatie. Met oefeningen ga je hiermee aan de slag. Zo leer je om meer balans aan te brengen in de zorg voor de ander en de zorg voor jezelf.
 • Psycho-educatie cursussen
  Binnen diverse afdelingen van Reinier van Arkel wordt psycho-educatie aangeboden, vaak gekoppeld aan een bepaalde diagnose of ziektebeeld. Zoals de cursus 'Omgaan met borderline' of de oudercursus 'Autisme Spectrum Stoornissen'.
 • Psycho-educatie cursussen van Ypse
  Ypse voor generalistische Basis GGZ, Psychologie en Preventie, heeft tot doelstelling om mensen met allerlei psychische klachten te behandelen en te begeleiden. Ypse heeft diverse ondersteuningsgroepen voor familieleden en naasten van mensen met psychische problemen, zoals de ondersteuningsgroep 'Psychische problemen in de familie'.
  Kijk voor meer informatie op de website van Ypse.
 • Familieavonden
 • Familieorganisaties
  websites en activiteiten
 • Ondersteuningmogelijkheden voor mantelzorgers via zorgverzekeraars en gemeenten. Zie hiervoor www.mezzo.nl.

Cursus 'Samen sterk door triadisch werken'
Het doel van deze cursus is voorkomen dat je als familielid of directbetrokkene overbelast raakt door de zorg voor je familie/naaste en dat je gehoord wordt. Familie is waardevol en een bron van ondersteuning. Families helpen cliënten met allerlei behoeften als onderdak, voeding en financiële hulp. Maar de familie geeft ook emotionele ondersteuning, reageren op crisissen en nemen de rol op zich van casemanager (behandelcoördinator). Als hulpverleners deze zorgfuncties erkennen, kunnen zij gebruikmaken van de expertise van familie en kan het herstelbevorderend voor de cliënt zijn. De relatie tussen professionals en familie is dan gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect. Goede communicatie en een luisterend oor zijn hierbij van essentieel belang. Wij gaan aan de slag om je in deze vier modules (vier bijeenkomsten) extra te ondersteunen en handvatten aan te reiken. De cursus is zonder kosten en wordt aangeboden door de Familie-/Betrokkenen Raad.
Aanmelden kan via FBR@reiniervanarkel.nl


Middelen ter ondersteuning van de cliënt en familie

 • De triadekaart is ontwikkeld door MIND Ypsilon. Het is een instrument om de samenwerking tussen cliënt/bewoner en diens naasten en behandelaar handen en voeten te geven.
  www.triadekaart.nl
 • Een signaleringsplan helpt de cliënt een dreigende terugval te herkennen en te voorkomen. Naastbetrokkene kan meehelpen aan het opstellen van het plan, dat aangeeft welke rol zij/hij heeft bij de verschillende fasen waarin de cliënt verkeert.
 • De cliënt kan in een crisiskaart vastleggen wat er gebeuren moet in geval van een crisis. Wie moet worden gewaarschuwd, wie is contactpersoon en welke acties mogen wel of niet ingezet worden.
  http://www.crisiskaartggz.nl/crisiskaart/
 • In een machtiging of zelfbindingsverklaring kan iemand zelf aangeven hoe hij/zij behandeld en benaderd wil worden tijdens een psychose wanneer hij/zij daar zelf niet meer toe in staat is.
  http://www.pvp.nl/zelfbindingsverklaring.html en http://www.pvp.nl/vraag-voorwaardelijke-machtiging.html