Hero56
Hero56

De familie- en betrokkenenraad (FBR)

De leden van de familie- en betrokkenenraad hebben allemaal een familielid of naaste met psychische klachten. Zij hebben vaak veel meegemaakt, kennen angstige perioden, gevoelens van machteloosheid, verdriet en stress, maar ook van opluchting, tevredenheid en blijheid als herstel is gestart en er vooruitgang is bij hun familielid of naaste.

Familie en naasten

FBR-leden zijn mantelzorgers en ervaringsdeskundigen. Dat bindt en motiveert hen om als een hecht team met respect voor elkaars capaciteiten samen te werken waarbij ieder lid taken op zich neemt die bij hem of haar passen.

De FBR is geen anonieme club, maar een onafhankelijke groep die probeert in de ggz-instelling Reinier van Arkel familie en naasten te ondersteunen, vanuit de opvatting dat met hulp en begeleiding van familie en naasten het herstel van de cliënt beter verloopt. Familie en naasten moeten als het ware ‘mee herstellen’, gelijke tred houden met het herstel. Daarom is triadisch werken zo belangrijk: behalve de cliënt en de behandelaar, is de familie een evenwaardige derde partij.

De FBR kan en mag de Raad van Bestuur en het management gevraagd en ongevraagd advies geven met als doel de kwaliteit van de zorg voor hun kind, zoon, dochter, partner of ander familielid/naaste op peil te houden.

De familie-en betrokkenenraad zoekt regelmatig nieuwe leden 
Mocht je je willen inzetten voor de FBR, dan kun je mailen naar 
fbr@reiniervanarkel.nl