Hero28
Hero28

Familievertrouwenspersoon

Als familielid of naastbetrokkene van iemand met psychiatrische problemen kun je veel vragen hebben. De vertrouwenspersoon voor naastbetrokkenen kan je daarbij helpen.

Familie en naasten

Vertrouwenspersoon voor naastbetrokkenen

Als familielid of naastbetrokkene van iemand met psychiatrische problemen kun je veel vragen hebben. Over de stoornis en de hulpverlening, maar ook over de opvang en ondersteuning. De antwoorden die je van hulpverleners krijgt, zijn misschien niet altijd bevredigend. Het kan zijn dat je van mening verschilt met de hulpverlening over de aanpak van de problemen. Of je ervaart het als een belasting en je wilt graag je verhaal eens kwijt. In dit soort gevallen, voor informatie, ondersteuning en een luisterend oor, kun je terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Voor het maken van een afspraak kun je direct contact opnemen met de familievertrouwenspersoon Judith van Nimwegen via telefoon of e-mail.

Judith van Nimwegen
E-mail: j.vannimwegen@lsfvp.nl
Mobiel: (06) 469 438 81
Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Website van de Landelijke stichting familievertrouwenspersonen

Wat kan de FVP voor jou betekenen?

  • de FVP heeft altijd een luisterend oor;
  • de FVP verstrekt algemene informatie over o.a. ziektebeelden en behandelmogelijkheden;
  • de FVP wijst je de weg naar verdere informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden;
  • de FVP heeft een bemiddelende taak ter verbetering van de communicatie tussen familie van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en de hulpverleners, daar waar dit gewenst en nodig is. Lukt dit niet, dan kan de FVP de familie adviseren bij het indienen van een klacht;
  • de FVP neemt een onafhankelijke positie in en neemt geen beslissingen dan met toestemming van/in overleg met de (contactpersoon van de) familie.