Hero3
Hero3

Aanmelding

Je bent, als verwijzer, een belangrijke schakel in de hulpverlening. Samen met de patiënt, en eventueel familie of naastbetrokkenen, bepaal jij of een verwijzing naar Reinier van Arkel nodig is. 

Zorgpartners

Voor een aanmelding kun je contact opnemen met afdeling Entree

Aanmelden is mogelijk via:

  • Zorgdomein (bij voorkeur)
  • Als je niet in het bezit bent van Zorgdomein dan kun je gebruik maken van het aanmeldformulier voor cliënten vanaf 16 jaar. Reinier van Arkel vindt het belangrijk het e-mail verkeer zo veilig mogelijk te maken en ontvangt de aanmelding bij voorkeur via veilig verzenden van zorgmail. Voor het snel in behandeling nemen het aanmeldformulier is het van groot belang dat het volledig is ingevuld. Download aanmeldformulier vanaf 16 jaar

Als wij de verwijzing hebben ontvangen, nemen wij op korte termijn contact op met de patiënt voor het maken van een afspraak. Je krijgt een terugkoppeling nadat de intake heeft plaatsgevonden.

Bijzonderheden
Het team Autisme, team persoonlijkheidsproblematiek en de SOLK poli  behandelen alleen cliënten uit het verzorgingsgebied van Reinier van Arkel. Dit houdt in dat cliënten buiten het verzorgingsgebied niet meer bij deze teams in behandeling worden genomen.

Aanmeldingen voor Herlaarhof 

Voor aanmeldingen bij het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof kun je contact opnemen met Aanmelding & Consultatie Herlaarhof (ACH)

Meer informatie op de website van Herlaarhof