Hero5
Hero5

Intercollegiaal overleg en consultatie

Reinier van Arkel staat midden in de maatschappij en draagt bij aan een veilige en gezonde samenleving. Onze professionals delen onze kennis van de specialistische ggz met partners in ons netwerk. Iedere verwijzer kan vrijblijvend bij ons terecht voor consultatie en advies over patiënten.

Zorgpartners

Consultatieregeling voor verwijzers

Reinier van Arkel neemt in de regio Meierij/Bommelerwaard deel aan de 3+regeling voor huisartsen.

Wij bieden verschillende vormen van consultatie:

  • E-consult: je stelt via Zorgdomein een gerichte vraag.
  • Eenmalig contact met je patiënt: je patiënt wordt eenmalig gezien door Reinier van Arkel. Dat kan op onze spreekuurlocatie of in de eigen praktijk. Na afloop sturen wij je het advies toe.
  • Groepsconsultatie over specifieke casussen: in onderling overleg wordt de afspraak gemaakt voor groepsconsultatie op de praktijk en vindt zo nodig afstemming hierover plaats.

Bij consultatie blijft de verantwoordelijkheid voor behandeling bij de verwijzer. De consultatie richt zich op het beantwoorden van een specifieke vraag, doorverwijzing naar Reinier van Arkel is niet het doel.

Herlaarhof
Het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof heeft een consutatiespreekuur. Informatie hierover vind je op de website van Herlaarhof.

Hoe vraag ik consultatie aan?
Je kunt via Zorgdomein een consultatievraag indienen. Indien je niet beschikt over Zorgdomein kunt je het verzoek richten aan entree@reiniervanarkel.nl.

Facturatie
Alle partners in ons netwerk kunnen een verzoek om consultatie indienen. Voor huisartsen die zijn aangesloten bij de 3+regeling, verloopt de facturatie via Haspel. Alle andere partners ontvangen een factuur van Reinier van Arkel.

Overige info 
Kamer van Koophandel nummer: 41.08.10.32 
Fiscaal nummer/ RSIN: 28.65.348