Gerard van Berlo nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Reinier van Arkel groep

Foto Uitreiking

‘s-Hertogenbosch – Met ingang van 1 oktober jl. heeft Gerard van Berlo het voorzitterschap van de Raad van Toezicht overgenomen van Rienk Goodijk. Gerard trad een jaar geleden toe tot de Raad van Toezicht.

Gerard van Berlo is sinds 2017 bestuurder Elisabeth Tweesteden ziekenhuis in Tilburg en als toezichthouder ook actief bij Stichting de Zorgboog. In het begin van zijn loopbaan werkte hij geruime tijd bij een psychiatrisch ziekenhuis. De aandachtsgebieden waar Gerard zich binnen de Raad van Toezicht van de Reinier van Arkel groep op richtte, kwaliteit en cliëntenperspectief, worden overgenomen door Barbara Stringer, per 1 oktober nieuw lid van de Raad van Toezicht.

Gerard van Berlo: “Met veel genoegen neem ik het voorzitterschap aan van de Raad van Toezicht van Reiner van Arkel. Ik heb de organisatie in het afgelopen jaar goed leren kennen en heb bewondering voor de wijze waarop de organisatie stap voor stap en in voortdurende afstemming met medewerkers en cliënten, de transitie maakt naar regionale centra. We komen zo met een team van professionals dicht bij de client en realiseren daarmee juiste en passende zorg op de juiste plaats. Onder voorzitterschap van Rienk Goodijk hebben we in onze raad een vorm van toezicht gevonden die onze coachende en adviserende rol naar de Raad van Bestuur goed faciliteert terwijl tevens onze rol van toezichthouder goed ingevuld blijft. Het is een eer in zijn voetsporen te mogen treden en in gezamenlijkheid binnen de raad en in afstemming met de Raad van Bestuur en interne gremia te blijven werken aan een effectieve inrichting van de governance.”

Rienk Goodijk neemt afscheid als voorzitter in verband met het verstrijken van de maximale termijn voor toezichthouders van 8 jaar. Rienk trad aan als voorzitter in 2015, geen gemakkelijke tijd voor de organisatie. Sindsdien is ingezet op een corporate governance uitgaande van een strategisch partnerschap tussen toezichthouders en bestuurders dat zich steeds verder heeft ontwikkelt en nog altijd groeit, ten gunste van de organisatie. Tom van Mierlo, voorzitter Raad van Bestuur: “Wij zijn Rienk Goodijk zeer erkentelijk voor de grote bijdrage die hij als voorzitter heeft geleverd. Er heeft een zorgvuldige overdracht plaatsgevonden en we kijken uit naar het voortzetten van de samenwerking met Gerard van Berlo in zijn nieuwe rol als voorzitter. We hebben er vertrouwen in dat we gezamenlijk de ingezette koers en het strategisch partnerschap tussen RvB en RvT verder blijven vormgeven.”

Afscheidsinterview Rienk Goodijk

Info leden Raad van Toezicht