Her-certificering FACT team Regio Zuid Reinier van Arkel

hercertificering FACT zuid teamfoto

In februari kende het Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF) het keurmerk toe aan de collega’s van FACT regio Zuid. Ze behaalde voor de audit in het kader van de her-certificering de fraaie eindscore van een 8,4. In de eindrapportage zegt het CCAF over het team: “Dit team kenmerkt zich door hardwerkende, enthousiaste en sociaal betrokken teamleden. Het team heeft duidelijk oog voor de eigenheid van de cliënt en is goed op de hoogte van de krachten en wensen van hun cliënten. Er is veel samenwerking tussen de teamleden onderling als ook een duidelijke samenwerking met de netwerkpartners.  

De audit is uitgevoerd door twee externe auditoren aan de hand van de modelgetrouwdheidsschaal. In de audit observeerden zij o.a. het FACT bord-overleg, interviewden enkele teamleden, onderzochten meerdere dossiers en voerden gesprekken met een cliënten- en familiepanel. Daarnaast wordt in een audit op verschillende onderdelen gelet zoals de flexibilisering van de zorg, het persoonlijke domein en het maatschappelijk domein. De audit levert veel nuttige informatie op, het geeft inzicht in de sterke en zwakke kanten van FACT Regio Zuid. Zij gaan op dezelfde voet verder en willen extra aandacht geven aan de arbeidsdeskundigheid, het (zelf)stigma en het cliënten- en familietevredenheidsonderzoek.  

Wat is de CCAF? 

Het CCAF wil de modelgetrouwe toepassing van ACT, FACT, HIC en andere effectieve modellen en programma's voor de doelgroep mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen bevorderen. Het CCAF kent daarvoor keurmerken toe aan teams en afdelingen door middel van een wijze van (waarderen) auditen.   

Wat is een FACT-team? 

Een FACT-team behandelt en begeleid je in de eigen omgeving. Het werken aan herstel staat voor de verschillende hulpverleners van het team centraal.  

Je krijgt hulp van een FACT-team wanneer je door psychische klachten op meerdere levensgebieden, zoals school, werk of in een relatie vastloopt en wanneer je voor een langere tijd behoefte hebt aan behandeling en begeleiding.