Syllabus ‘mentale gezondheid’ van Youthlab gelanceerd   

Syllabus ‘mentale gezondheid’ van Youthlab gelanceerd (2)

’s-Hertogenbosch – Je voelt je pas écht fit als niet alleen je lichaam, maar ook je geest in balans is. Aandacht voor mentale gezondheid is daarom essentieel. Om meer aandacht, begrip en bewustzijn te creëren is het van 22 tot en met 28 mei de Week van de Mentale Gezondheid. Een goed moment om extra stil te staan bij het mentaal welbevinden van onze jongeren in ’s-Hertogenbosch. Dat doet Youthlab, het Bossche stadsnetwerk voor een optimale (mentale) ontwikkeling van jongeren, deze week met onder andere de lancering van een syllabus voor docenten over mentale gezondheid van jongeren, want: #GeBentUtWoard! 

Lancering syllabus ‘mentale gezondheid’  Woensdagmiddag 24 mei wordt op de Bossche Vakschool het eerste exemplaar van de syllabus overhandigd door jongeren en Youthlab (samenwerking van o.a. GGD, PowerUp073 en Reinier van Arkel). De syllabus kwam tot stand in nauwe samenwerking met vele andere partijen in ’s-Hertogenbosch onderdeel van Youthlab. Fleur Cerini, directeur van de Bossche Vakschool, Van Maerlant & ISK, neemt het eerste exemplaar in ontvangst. 

De syllabus is gemaakt omdat er, ook landelijk, zorgen zijn over de mentale gezondheid van jongeren. De recente toename in psychische klachten en de stijging in de hulpvraag brengen een al veel langer bestaand probleem opnieuw aan het licht: er is te weinig aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren. Op scholen staat het onderwerp mentale gezondheid hoog op de agenda, maar zijn docenten soms ook zoekende in hoe hun leerlingen te ondersteunen wanneer ze problemen of klachten ervaren. De syllabus biedt daarom handvatten in het omgaan met eventuele problemen in de mentale gezondheid van jongeren. Met o.a. een stroomdiagram die de stappen in beeld brengt die  een docent kan volgen als deze zich zorgen maakt om de mentale gezondheid van een leerling. Met uitleg over verschillende onderwerpen die een belangrijke rol spelen in deze levensfase van jongeren, over mentale problemen en met verwijzingen naar relevante websites voor meer informatie en hulp.  

 
Scholen die geïnteresseerd zijn in de syllabus kunnen contact opnemen met contact@youthlab.nl. Youthlab heeft als een van de kernwaarden: systematisch evalueren van onze acties,  daarom doen we dat ook graag met de syllabus voor docenten. Gebruikt een school de syllabus dan willen we de ervaringen evalueren om telkens tot een verbetering en aanscherping te komen. Daarom is de syllabus niet vrij verkrijgbaar. 

Over Youthlab  

Youthlab is een Bosch stadsnetwerk, waarbij we de verbinding versterken tussen vele verschillende organisaties en de jongeren in ’s-Hertogenbosch. Het stadsnetwerk wil samen antwoorden zoeken en oplossingen creëren voor een optimale ontwikkeling van jongeren in Den Bosch. Want: alleen kunnen we het niet, we moeten samenwerken, samen met jongeren en samen met alle instanties en organisaties die met jongeren te maken hebben. Door concrete samenwerkingen en acties creërt Youthlab steeds meer bekendheid en daarmee ook relevantie. Zo wordt Youthlab de verbindende factor tussen allerlei organisaties en jongeren, om de jongeren, niet alleen maar juist samen, te helpen in het vinden van hun weg naar mentale gezondheid.  

Over de Week van de Mentale Gezondheid  In de landelijke Week van de Mentale Gezondheid van 22 tot en met 28 mei roept het kabinet alle gemeenten, cultuur- en maatschappelijke organisaties, sport- en jeugdverenigingen en scholen op om aandacht te besteden aan mentale gezondheid. De betrokkenheid van Youthlab bij de jongeren in ’s-Hertogenbosch is er gedurende het hele jaar, maar de Week van de Mentale Gezondheid biedt een uitgelezen kans om dit extra aandacht te geven en ‘onze jongeren’ te steunen, bemoedigen en complimenteren. Daarom lanceren we deze week de syllabus voor docenten, organiseren we een ‘Jeppy Italy Diner’ met de Jongeren Ervaringsdeskundigen Poule (JEP!) en een ‘complimentenregen’ op scholen waarbij we jongeren een hart onder de riem steken én motiveren om lieve woorden en bemoediging door te geven aan een ander.

Voor meer informatie neem contact op met: Ilse van den Eeden communicatieadviseur, telefoon 06-525 808 64 / (073) 6586017 of via de e-mail i.vanden.eeden@reiniervanarkel.nl