Werbezoek Aruba

Fffffff

Werkbezoek Aruba

 In februari van dit jaar bereikte ons, team LVB & Psychiatrie binnen cluster Ontwikkelingsstoornissen, een prachtig verzoek vanuit Departamento di Asunto Social te Aruba. (Vrij vertaald: de Directie Sociale Zaken, een Arubaanse overheidsoverheidsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Sociale Zaken.)

 Op uitnodiging van UNICEF, en als onderdeel van een institutioneel werkbezoek aan Nederland, zijn de drie afgevaardigden Rosanna van Dijk (directeur), Haildy Castano (afdelingschef 1ste lijn zorg) en Sacha Geerman (beleidsmedewerker) enkele weken later met open armen door ons ontvangen. Focus van het bezoek lag op kennisuitwisseling en verbreding t.a.v. cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB), wijkgericht werken en GGZ. Specifiek werd geïnformeerd naar best practices en evidence based practices als het gaat om LVB gecombineerd met trauma.

 

Input door LVB & Psychiatrie

Vera van Stiphout en Suzanne Roefs, psychotherapeuten, verzorgden een presentatie over het inhoudelijk aanbod binnen Reinier van Arkel en belangrijke speerpunten in het (op tijd) onderkennen en behandelen van deze doelgroep. Denk aan vroegtijdige inzet van de juiste screeningsinstrumenten SCIL en SCAF, de ontwikkelde signaleringskaart en de aanpassingen die gedaan worden in behandelaanbod om de client in en met haar resource-groep zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dit bood hen concrete tools om mee te nemen naar Aruba en trachten we verder uit te bouwen door (digitale) scholing in zowel awareness als kennis. Door onszelf, en via het Landelijk Kenniscentrum LVB.

 

Bevindingen

 De benodigde awareness en bijbehorende handvatten die we aan hebben kunnen reiken, zullen ook bínnen onze organisatie en in het netwerk zoals de VG-sector onze extra aandacht gaan hebben. Specifiek in de vorm van het doorbraakproject, waarin we een landelijke koplopersrol vervullen.

 

We kijken terug op een zeer prettig, informatief, warm contact waarbij uitwisseling en passie over de doelgroep LVB gedeeld werd, en zien ernaar uit diezelfde awareness en kennis verder uit te dragen. Over het doorbraakproject zullen jullie meer gaan horen.