Zorgorganisaties in Brabant bundelen krachten rondom opleiding tot GZ-psycholoog

RVS (1)

Het creëren van een zo aantrekkelijk en breed mogelijke opleiding voor psychologen en pedagogen die zich willen ontwikkelen tot gezondheidszorg (GZ)-psycholoog. Met dit doel, passend bij de landelijke ontwikkelingen van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen en de nieuwe beroepenstructuur, zetten acht zorgorganisaties met locaties in de regio Den Bosch en Vught zich vanaf nu, samen in. Daartoe hebben zij een regionaal samenwerkingsverband opgericht.  

 

De organisaties die aan het samenwerkingsverband deelnemen zijn Reinier van Arkel (regievoerder), Jeroen Bosch Ziekenhuis, Cello, Zorggroep Elde Maasduinen, Kentalis, De Viersprong, Co-eur en Trubendorffer.


De samenwerking sluit naadloos aan bij het belang van breed opleiden in een krappe arbeidsmarkt én bij de zorginhoudelijke samenwerking in netwerkverbanden in de Bossche regio. Net als bij deze zorgnetwerken gaat het om, met behoud van expertise en eigenheid, elkaar beter kunnen aanvullen om daarmee bestaande lijnen te verkorten of schotten te doorbreken.

 

De eerste tweejarige opleidingsroute  voor GZ-psychologen in deze nieuwe vorm gaat van start per 1 januari 2025. De vacatures daarvoor zullen in april 2024 verschijnen. Deze opleiding biedt een gevarieerde en uitdagende praktijkervaring in uiteenlopende zorgsectoren. Opleidelingen zijn daardoor verzekerd van zeer uitgebreide verdiepingsmogelijkheden op het gebied van psychologische hulpverlening binnen de (specialistische) geestelijke gezondheidszorg, de topklinische ziekenhuiszorg en revalidatiegeneeskunde, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de verslavingszorg en de auditieve gehandicaptenzorg.


Paul van der Heijden, opleider postacademische psychologenopleiding bij Reinier van Arkel, “We zijn zeer verheugd met dit regionaal samenwerkingsverband waardoor we samen onze toekomstige opleidingsambities kunnen realiseren. Door GZ-psychologen in verschillende zorgsectoren hun opleiding te laten volgen, worden ze breder opgeleid en ervaren ze direct de voordelen van het samenwerken in het netwerk. Dit leidt uiteindelijk niet alleen tot een goede kwaliteit van zorg aan cliënten en hun naasten, maar draagt ook bij aan een toekomstbestendige GZ-psycholoog die zich breed en adaptief beweegt in de diverse zorgdomeinen en contexten.”