Cliëntenraad

Dienstencentrum1
Adres Parklaan 4, 5261 LR Vught Telefoonnummer (073) 658 56 50
De cliëntenraad is er voor jou! De raad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten bij Reinier van Arkel.

E-mailadres: clientenraad@reiniervanarkel.nl
Postadres: Postbus 10150, 5260 GB Vught
Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Kom online in contact via Tapster
Via Tapster kom je online in contact met de cliëntenraad. Tapster is een digitaal platform. Een plek op internet waar je veilig kan praten en je mening kan geven over de zorg en het welzijn bij Reinier van Arkel.

Meld je aan bij Tapster

De raad houdt zich bezig met onderwerpen die voor jou maar ook voor andere cliënten belangrijk kunnen zijn. Zoals:

  • hoe kan de kwaliteit van de behandeling verbeteren? 
  • waaraan moet respectvolle bejegening door medewerkers voldoen? 
  • wat is een goede klachtenregeling? 
  • zijn voorgestelde veranderingen een verbetering voor cliënten? 
  • hoe kan de veiligheid vergroot worden? 
  • voldoet de kwaliteit van de woonomgeving? 
  • is er voldoende aandacht voor gezondheid en hygiëne op afdelingen?

Zo kan de zorgverlening van Reinier van Arkel zo goed mogelijk worden afgestemd op de wensen en behoeften van cliënten. 

De cliëntenraad kijkt goed naar beslissingen die Reinier van Arkel wil nemen en wat deze betekenen voor cliënten. Dat doen we door te vergaderen, werkbezoeken te brengen aan afdelingen en door deel te nemen aan activiteiten binnen Reinier van Arkel. Zo bepalen we de inhoud van ons advies. Dat noemen we ‘gevraagd’ advies.  

Daarnaast kunnen we ongevraagd advies geven. Denk aan een tip of juist bezorgdheid over bepaalde ontwikkelingen. De cliëntenraad maakt geen beleid, maar praat en denkt mee over het besturen van de instelling.  

Meer weten of lid worden? 

Ben je cliënt bij Reinier van Arkel en wil je meer weten over onze cliëntenraad, neem dan contact op met ons via (073) 658 56 50 of cliëntenraad@reiniervanarkel.nl