IHT Intensive Home Treatment

2013 Carillion, Vijver, PMT Gebouw (1)
Adres Parklaan 10, 5261 LR, Vught Telefoonnummer Aanmeldingen via huisarts (073) 658 68 03 

Reinier van Arkel biedt crisisbehandeling bij mensen thuis, voor mensen die in crisis (dreigen) te raken. Deze vorm van behandelen is bedoeld voor volwassen cliënten die al contact hebben met Reinier van Arkel maar ook voor volwassenen die in een psychiatrische crisis (dreigen) te raken maar nog niet in behandeling zijn.

Het gaat om het snel inzetten van behandeling voor een korte periode om te voorkomen dat iemand in crisis raakt of als dat toch gebeurt, deze zo kort mogelijk duurt.

Het team dat deze intensieve behandeling levert, heet intensive home treatment-team (IHT).

Deze inhoud kan vanwege de huidige cookie-instellingen niet weergegeven worden.

Om deze inhoud te kunnen zien, verander je cookie-instellingen.

Een IHT-team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een psychiater, een psycholoog, een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, een verpleegkundige en een systeemtherapeut.

Kortgezegd zorgt een IHT-team ervoor dat het leven doorgaat met alle zorgen die de cliënt heeft. Dit vanuit de gedachte dat het werken aan herstel beter gaat in de thuissituatie dan tijdens een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis.

In de thuissituatie is het IHT-team 24 uur per dag beschikbaar en bereikbaar en wordt crisiszorg op maat geboden. Huisbezoek, telefonisch contact en deeltijdbehandeling kunnen los van elkaar of gecombineerd worden aangeboden. Vaak lukt het om een opname te voorkomen, maar mocht opname toch nodig of wenselijk zijn dan is dat mogelijk. Ook voor de directe familie of naasten kan extra ondersteuning worden geboden.

Dagelijks wordt overlegd of de geboden zorg voldoende is: is de behandeling goed, is de veiligheid gewaarborgd? Is de familie voldoende betrokken en is de zorg voor hen passend?

Infographic Intensive Home Treatment en Crisisdienst