Sportloket

2013 Carillion, Vijver, PMT Gebouw
Adres Carillonlaan 10, 5261 RL Vught
Samen met lotgenoten onder deskundige begeleiding even niet praten over problemen, maar bewegen of in beweging komen; de 'zinnen' verzetten. De begeleiding gaat uit van de mogelijkheden en de vraag van de deelnemer.

Sport- en beweegactiviteiten

 • Running Therapie (Bethaniestraat)
  Elke maandag en woensdag van 10 tot 11 uur.
 • Bewust wandelen (Herstelacademie de Stijl)
  Elke maandag van 13.30 tot 15 uur.
 • Sportief bewegen (Herstelacademie de Stijl)
  Elke maandag van 15 tot 16 uur.
 • Sportief wandelen (Vughtse Hei/IJzerenman)
  Elke dinsdag en vrijdag van 14 tot-15.30 uur.
 • In beweging met autisme (PMT Gebouw Zorgpark Voorburg)
  Elke dinsdag van 19 tot 20 uur.
 • Individuele sportbegeleiding (Herstelacademie de Stijl)
  Elke woensdag van 9 tot 12 uur.
 • Fitnessen (Feel fit center Vught)
  Elke woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.
 • Gezonde combinatie (Zorgpark Voorburg)
  Elke laatste donderdag van de maand van 10.30 tot 13 uur.
 • Sportief wandelen (Herstelacademie de Stijl)
  Elke donderdag van 14 tot 16 uur.
 • Project beweegmaatjes
  In samenspraak met cliënt, maatje en Sportloket worden locatie en tijden bepaald.

Daarnaast organiseren we activiteiten op verschillende afdelingen en organiseren we jaarlijks terugkerende evenementen. Meer informatie? Neem dan contact via: Sportloket@Reiniervanarkel.nl

Voor wie

 • Kinderen, jeugd, jongeren, volwassenen en ouderen
 • Mensen die een gezondere leefstijl willen
 • Mensen die willen re-integreren in de maatschappij op het gebied van sport- en bewegen.
 • Mensen die weer moeten wennen aan een dagritme en structuur
 • Mensen die een gezonde dag invulling willen, elkaar willen ontmoeten en samen sporten
 • Mensen die minder last van bijwerkingen van medicatie willen
 • Mensen die weerbaarder willen worden en minder last hebben van onrustgevoelens

Begeleiding
Je wordt begeleid door mensen die geschoold zijn in sportkunde, bewegingsagogiek en psychische achtergronden. Je krijgt deskundige begeleiding we werken samen met vrijwilligers.

De groepen bestaan voornamelijk uit deelnemers die verblijven op afdelingen binnen Reinier van Arkel. Denk hierbij aan het Zorgpark Voorburg, autismegroepen, beschermde woonvormen en zelfstandig wonenden. Je hoeft geen goede conditie te hebben om mee te kunnen doen.

Deelname
In een kennismakingsgesprek bespreken we of deelname aan een sportactiviteit aansluit bij je vraag. Samen met de begeleider maak je  een plan op maat. Deelname op meerdere dagdelen is mogelijk, maar is afhankelijk van de activiteit en indicatie van de deelnemer.

Aanmelden kan bij Participatie en Herstel